KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Projektitöö praktikum

Registreeri kursusele!

Aeg: 11.05.2015 (2-3 korda nädalas õhtuti 17.00-20.15)
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8/12, Pärnu
Sihtrühm: Projektikirjutajad ja projektipersonal, kel käsil või plaanis mõni projekt ja vajavad selle realiseerimiseks tuge
Maht: 60 tundi
Töövorm: Loeng, praktiline töö

Eesmärk: Kujundada oskus projektijuhina või projektigrupi liikmena iseseisvalt planeerida, kirjutada ning teostada keskmise keerukusega arendusprojekte. Aidata kaasa projektijuhtimise teadmiste ja oskuste kaudu erialase ja teadusliku töö tulemuslikkuse ning konkurentsivõime tõusule avatud tööturul. Praktiseerida projektiga seotud toimingute läbiviimist jms

Õpiväljund: Etteantud või omal oleva rahastamist mittesaanud projekti uuesti üle vaatamine.

Koolituse teemad:  
1) Programm, arengukava, projekt 2 tundi
2) Projekti probleem, eesmärk, tulemused ja indikaatorid 4 tundi
3) Projektijuht: isikuomadused, karisma 4 tundi
4) Projekti meeskond: tööjuhendid, tööaeg, selle arvestamine jms 4 tundi
5) Pakkumise lähteülesanded ja pakkumise läbiviimine (väikeprojektid) 4 tundi
6) Lepingud 4 tundi
7) Kommunikatsiooni- ja teavitusplaan, teostamine 4 tundi
8) Projektide hindamine, milline on hea projekt 4 tundi
9) Projektijuht ja programmipoolne esindaja (hindamine projekti ajal ja hiljem) 4 tundi
10) Vaide koostamine 2 tundi
11) Projekti läbiviimine: projektikaust 2 tundi
12) Projektikoosolek, seminar, konverents jms teemad k.a. (ettevalmistamine, läbiviimine, tulemuste kasutamine) 4 tundi
13) Rahvusvaheline projekt: kultuurilised eripärad, aeg, finantsid, inimesed ja suhtlemine 4 tundi
14) Projekti aruandlus (sisuline ja finantsiline) 6 tundi
15) Konsultatsioonid 6 tundi
16) Projektide esitlus 2 tundi

Maksumus270 EUR/ in. (sisaldab koolitust ja õppematerjale)  
Grupp: 8-12 inimest
Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee