KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Müürsepp I ettevalmitus kutseeksamiks

Registreeri kursusele!

Aeg: Algus 15.11.2011 (2 korda nädalas õhtuti, korraga 4 ak. tundi)
Kellele: Ehitussektoris töötavad inimesed, kes töötavad koolitusega  seotud valdkonnas ning kellele see kursus on tööalaseks täienduseks.
Kestvus: 60 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Eesmärk: Koolituse eesmärk on valmistada koolitusel osalejad ette müürsepp I kutseeksami sooritamiseks
Õpiväljund:  Koolituse läbinu omandab müürsepa ametialased teadmised ja oskused vastavalt müürsepp I kutsestandardile

Nõuded alustamiseks: Koolitusel osalejatel peab olema põhiharidus ja vähemalt 2 aastane erialane töökogemus. Eeldatakse ruumilist kujutlusvõimet, hoolikust, täpsust ja vastutustunnet

Kursuse teemad:
Auditoorse töö teemad 
Tööohutus ehitustöödel 2 tundi
Ehituse alused, konstruktsioonid ja montaaž 6 tundi
Ehitusmaterjalid 6 tundi
Müüritööd 18 tundi
Betooni- ja montaažitööd 4 tundi
Erialased arvutusülesanded 2 tundi
Müürsepp I kutseeksami näidiseksam 2 tundi
Praktilise töö lühikirjeldus 
Soojustusega seina ladumine (väikeplokk ja tellisvooder) 16 tundi
Praktiliste oskuste kontroll 4 tundi

Koolitaja: Janek Klaamas, ehitusvaldkonna kutseõpetaja
Maksumus: 250 EUR/ inimene (võimalik tasuda kahes osas)
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 4451968; 5014291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee