KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

SILS- soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine

Registreeri koolitusele!

Aeg: 08.04- 30.04.2013
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi 8//12, Pärnu C-korpus
Sihtrühm: Inimesed, kellel ei ole kõrgusekartust, ei ole tervislikke vastunäidustusi töödeks kõrgustes ning kes soovivad leida tööd soojustustööde spetsialistina.

Maht: 60 tundi
Töövorm: Loeng (10 tundi), praktiline töö (50 tundi)

Eesmärk: Koolituse lõpetanu peab omandama teoreetilisi teadmisi SILS-i ja süsteemides kasutatavate materjalide kohta, teadma tööohutuse nõudeid ning omandama praktilisi teadmisi materjalide, tööriistade, töövõtete ja nõuete kohta, mis tulenevad materjalide kasutamisest.

Koolituse teemad: 
Auditoorse töö teemad 10 tundi
1. Soojusisolatsiooni liitsüsteemi ajalugu ja komponendid,  liigitus ja funktsioon
2. Kasutusvaldkond ja planeerimine. Aluspinna hindamine ja ettevalmistamine
3.Tööohutus, töökoha ettevalmistamine. Aluspinna hindamine ja ettevalmistamine. Aknaliiteprofiilide paigaldamine ja akende katmine
4. Kinnitamine (liimimine ja tüübeldamine)
5. Armeeringkiht. Klaaskiudvõrgud ja erinevate armeerimissegude koostis. Profiilid ja liistud
6. Viimistlemine, krohvimine, värvimine. Krohvide ja värvide koostis. Teised viimistlusmaterjalid
7. Konstruktsioonisõlmede lahendused
8. Tähtsamate reeglite kordamine valesti teostatud objektide näidete põhjal

Praktilise töö lühikirjeldus 50 tundi
1. Sokliliistu paigaldamine ja rihtimine
2. Soojustusmaterjali liimimine. Vuugitihenduslindi paigaldamine
3. Tüübeldamine
4. Armeerimisele eelnevad tööd. Diagonaalarmeeringu ja nurgakaitseprofiilide paigaldamine
5. Deformatsioonivuugi- ja veeninaprofiili paigaldamine
6. Armeeringu paigaldamine
7. Armeeringkihi kruntimine krohvikrundiga. Mineraalse krohviga krohvimine
8. Polümeerse krohviga krohvimine
9. Kirjukivi krohviga krohvimine. Teised viimistlusmaterjalid
10. Veeplekkide paigaldamine. Paigaldustööde kvaliteedi hindamismetoodika

Kohtade arv: 8-10 õppijat
Kursuse hind: 780 eur. inimene (sisaldab koolitusmaterjale)
Läbiviija: Janek Klaamas, PKHK ehituseriala kutseõpetaja
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse osakonna koolitusjuht, 4451968; 5014291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee