KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Abikoka täiendkoolitus pagaritöö lisaoskusega

Registreeri koolitusele!

Aeg:  13.09-16.11.2017 K ja N kell 16.00-19.45, 5 ak tundi korraga, 15.30-20.15, 6 ak tundi korraga
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, B-korpus
Sihtrühm:
1. Toitlustus-majutusvaldkonnast algteadmisi ja oskusi omavad inimesed, kellel puudub põhi- või keskharidus või erialane haridus
2. toitlustus-majutusvaldkonnast algteadmisi ja oskusi omavad inimesed, kelle teadmised ja oskused on aegunud ja/ või vanus 50+
3. Turismiettevõtete köögitöölised.

Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad
Maht: 100 tundi
Õpiväljundid:
Lähtuvalt kutsestandardist abikokk tase 3 (kutsestandardi tähis: 04-24052012-5.1/2k) ning Pärnumaa Kutsehariduskeskuse abikokk tase 3 õppekavast, on omandatavad kompetentsid järgmised:
Abikokk:
1. Õppija valmistab toite ja jooke lähtuvalt toitlustusettevõtte eripärast ja tervisliku toitumise põhimõtetest ning toiduvalmistamise põhitehnoloogiatest, kasutab juhendile vastavaid toiduaineid ja nende käitlemisviise ning rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid oma töökoha korraldamisel.
2. Õppija  mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtteid, kasutab lauakatmise põhitehnikaid, teenindab kliente erinevates teenindusolukordades.
3. Õppija valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüs olevaid toite ja jooke.
4. Õppija planeerib oma tööd toitlustusettevõttes, käitleb toidutooret, töötab juhendamisel meeskonnaliikmena.
Lähtuvalt kutsestandardist abipagar tase 3 on omandatavad kompetentsid järgmised:
Abipagar:
1. Toorainete ettevalmistamine
2. Lihtsamate soolaste ja magusate täidiste valmistamine
3. Tainaste vormimine, küpsetamine ning küpsetuseelne ja -järgne viimistlemine
4. Toodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine
5. Toodete jahutamine ja lõppviimistlemine
6. Toodete pakendamine ja ladustamine

Koolituse teemad:
Auditoorne osa 20 tundi
Toiduhügieen 2 tundi
Töökorraldus toitlustusettevõttes 2 tundi
Puhastusteeninduse alused 3 tundi
Kulinaaria teooria 5 tundi
Pagari teooria, 3 tundi
Seadusandluse alused 5 tundi
Praktiline osa 80 tundi
Pagari praktika (45 tundi)
*Lihtpagaritoodete valmistamine, 5 tundi
* Batoonsaiad
* Kuklid
*Rukkitaignast toodete valmistamine, 8 tundi
* Kuklid
* Leivad
* Koorikleivad
* Näkileivad
* Karask
*Pärmitaignast väikesaiade ja pirukate valmistamine 5 tundi
* Täidistega pirukad ja saiakesed
*Pärmileht- ja kihilisest pärmitaignast toodete valmistamine 6 tundi
* Täidistega pirukad ja saiakesed
* Croissant
* Viinisaiake
*Kringlite, struudlite, stritslite valmistamine 10 tundi
* Erinevate täidiste valmistamine
* Toodete vormimine
* Pumati ja puistetega kaunistamine
*Lehttaignast toodete valmistamine 5 tundi
* Täidistega pirukad ja saiakesed
*Lõputöö, tagasiside kursusele 6 tundi
Kulinaaria praktika (35 tundi)
*Salatid 5 tundi
*Pudrud 5 tundi
*Supid 5 tundi
*Kastmed, road pastast ja tangainetest 5 tundi
*Vormiroad 5 tundi
*Lihtsamad magustoidud 5 tundi
*Lõputöö, tagasiside kursusele 5 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Vajalik vähemalt 80% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.
Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamismeetod (abikokk):
• Praktiline ülesanne - kursuslane valmistab juhendamisel kahekäigulise einekorra.
Hindamiskriteerium (abikokk): õppija valmistab etteantud tehnoloogilise kaardi alusel toidud. Valib toorained lähtuvalt retseptist ja tehnoloogiast. Valmistab toidu lähtuvalt retseptist ja tehnoloogilisest juhendist. Õppija serveerib toidud, vastavalt tehnoloogilisele juhendile. Töötab terviseteadlikult ja ohutult järgides toiduhügieeni nõudeid.
Hindamismeetod (abipagar):
• Praktiline ülesanne - kursuslane valmistab iseseisvalt pagaritoote.
Hindamiskriteerium (abipagar): õppija valmistab etteantud tehnoloogilise kaardi alusel pagaritoote. Valib pagaritöö toorained lähtuvalt retseptist ja tehnoloogiast. Töötleb, vormib ja viimistleb küpsetuseelselt toodet lähtuvalt retseptist ja tehnoloogilisest juhendist. Küpsetab, jahutab ning viimistleb küpsetusjärgselt ja vajadusel pakendab. Töötab töö tervise teadlikult ja ohutult järgides toiduhügieeni nõudeid.

Läbiviijad:
Aino Juurikas –Eesti Põllumajanduse Akadeemia, põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise eriala, Tartu Ülikool haridusteaduskond, kutsepedagoogika kursus
Terje Jürgens – PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi;
Läbi viinud perioodil 2012 - 2015 Eesti Töötukassa poolt tellitud pagar-kondiitri eriala koolitusi.
Terje Steinberg – PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi;
Helina Kruusmaa - PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; alustatud õpinguid Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika erialal; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi;
Heli Hinrikson - PKHK koka eriala kutseõpetaja; Tallinna Polütehniline Instituut – ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise eriala; Tallinna pedagoogikaülikool – kutseõpetaja hotelli ja toitlustuse alal, Kutsekoda – kutsetunnistus kokk 4.tase, 2014
Ingrid Ploom - PKHK koka eriala kutseõpetaja Kehtna majandus- ja tehnoloogiakool, toitlustusteenindus, Kutsekoda, Kokk I kutsetunnistus

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee