KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täiendusõpe

Registreeri koolitusele!

Aeg: 01.03-02.05.2017. K ja N kell 15.30-20.00. Viimane koolituskord on T 02.05.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu
Sihtrühm: Aegunud pagari- ja kondiitrioskustega tööealine elanikkond, pagari- ja kondiitritoodete algtaseme koolituse läbinud õppijad, valdkonnas töötavad inimesed, kes vajad täiendkoolitust
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus, riigikeele oskus
Maht: 100 tundi

Õpiväljundid:
Koolitusega taotletakse, et õppija planeerib oma tööd, töötab iseseisvalt, valmistab pagari- või kondiitritooteid toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes ja osaleb meeskonnatöös.
1) valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagari- ja kondiitritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast;
3) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;
4) väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpitut lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustuse valdkonna arengust;

Koolituse teemad:
1.Auditoorne  10 tundi
Sissejuhatus pagari ja kondiitritoodete tehnoloogiasse  9 tundi
Tööohutus ja seadmed 1 tundi
2. praktiline töö 90 tundi
• Lihtpagaritoodete valmistamine, 5 tundi.
• Batoonsaiad
• Kuklid
• Pärmitaignatest väikesaiade ja pirukate valmistamine  5 tundi
• Täidistega pirukad ja saiakesed
• Pärmileht- ja kihilisest pärmitaignast toodete valmistamine 6 tundi
• Täidistega pirukad ja saiakesed
• Croissant
• Viinisaiake
• Kringlite, struudlite,  stritslite valmistamine 10 tundi
• Erinevate täidiste valmistamine
• Toodete vormimine
• Pumati ja puistetega kaunistamine
• Rukkitaignast toodete valmistamine 6 tundi
• Kuklid
• Leivad
• Mure- ja liivataignast toodete valmistamine 5 tundi
• Lahtised pirukad
• Glasuuritud koogid
• Küpsised 5 tundi
• Erinevatest taignatest küpsised
• Küpsiste vormimine
• Keedu- ja beseetaignast toodete valmistamine, 10 tundi.
• Koogid
• Pooltoodete valmistamine
• Biskviittaignast toodete valmistamine 11 tundi.
• Koogid (rull-, lõike-, minikoogid)
• Kreemid
• Siirupid
• Želeed, marjad ja puuviljad
• Kaunistamine
• Tortide valmistamine 15 tundi.
• Erinevate tordipõhjade valmistamine
• Kreemid
• Siirupid
• Želeed, marjad ja puuviljad
• Kaunistamine
• Kaunistuste valmistamine šokolaadist, martsipanist ja suhkrumassist 6 tundi
• Šokolaadist, martsipanist ja suhkrumassist
 Lõputöö, tagaside kursusele. 6 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja selles kirjeldatud õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel ning kompetentsuse hindamist positiivsele tulemusele.
Kursus lõppeb praktilise tööga. Lõpuülesande sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 80% ulatuses ja sooritama praktilise ülesande. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamismeetod:
• Praktiline ülesanne - kursuslane valmistab iseseisvalt pagari- ja kondiitritoote.
Hindamiskriteerium: õppija valmistab etteantud tehnoloogilise kaardi alusel pagari- ja kondiitritoote. Valib pagari- ja kondiitritöö toorained lähtuvalt retseptist ja tehnoloogiast. Töötleb, vormib ja viimistleb küpsetuseelselt toodet lähtuvalt retseptist ja tehnoloogilisest juhendist. Küpsetab, jahutab ning viimistleb küpsetusjärgselt ja vajadusel pakendab. Töötab töö tervise teadlikult ja ohutult järgides toiduhügieeni nõudeid.
Õppija on sooritanud praktilise töö positiivsele tulemusele, kui tooted vastavad etteantud tehnoloogilisele kaardile.

Läbiviijad:
Terje Jürgens – PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi.
Terje Steinberg –PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi.
Helina Kruusmaa - PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; alustatud õpinguid Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika erialal; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi.
Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee