KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Müüja-klienditeenindaja täiendõpe (kassatöö, kaupade käitlemine ja pakendamine)

Registreeri koolitusele!

Aeg: 10.05-12.06.2017, E ja K kell 16.30-19.30, 4 ak. tundi korraga.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad või on töötanud valdkonnas ja on madala erialase kvalifikatsiooniga; erialase hariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond.
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima võib asuda isik, kellel on omandatud  põhiharidus.
Maht: 40 tundi

Õpiväljundid:
Õppekava lähtub müüja-klienditeenindaja tase 4 kutsestandardist.
Õpetusega taotletakse, et koolituse sooritanud kursuslasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada müüja-klienditeenindajana ning jätkata õpinguid ja osaleda elukestvas õppes:
1. Rakendab kaubandusettevõttes tulemuslikult töövõtteid ning kasutab töövahendeid ja -materjale säästlikult.
2. Tuleb kaubandusettevõttes toime kaupade käitlemise ja kassatööga, tundes kauba märgistust ja lähtudes müügitöö korraldamise põhimõtetest.
3. On võimeline töötama müüja-klienditeenindajana kaubandusettevõtte meeskonnaliikmena, vastutades enda töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega.
4. Õpib ja täiendab ennast iseseisvalt ning ennast juhtivalt, hindab ja analüüsib oma teadmiste ja tööoskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge.
5. Väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ning füüsilist vormi.
6. Kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks.

Koolituse teemad:
1. Kaupade käitlemine (8 tundi) Külli Šorin:
• Kaupade käitlemisega seotud tegevused sh kaupade märgistus ja kvaliteedihindamine, tööohutus ja -hügieen – 8 tundi (auditoorsed)
2. Kassatöö (16 tundi) Janne Ojala:
• Kassatoimingud – 12 tundi (praktilised)
• Erinevad maksevahendid – 4 tundi (auditoorsed)
3. Müügitöö korraldamine (14 tundi) Külli Šorin:
• Kaupade väljapanekute koostamine (4 praktilist)
• Kingituste pakkimine (10 praktilist)
4. Lõpuülesanne (2tundi) Külli Šorin:
• Test ja tagasiside (auditoorsed)

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Kursus lõpeb testiga läbitud teemade kohta. Testi sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 80% ulatuses. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamismeetod ja -kriteerium:
• Test – valikvastustega küsimused, läbitud teemade kohta. Test loetakse arvestatuks, kui kursuslane vastab õigesti 60% -le küsimustest.

Läbiviijad:
Külli Šorin – PKHK kaubanduserialade kutseõpetaja;  Tartu Ülikool ärijuhtimine; Tartu Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2010-2016 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi
Janne Ojala – PKHK kaubanduserialade kutseõpetaja.Pärnu Kutsekeskkool – müüja; Tallinna Majaka Teeninduskool – jaemüügikorraldus; Tallinna Ülikool – kutsepedagoogika bakalaureuseõpe ja informaatikaõpetaja, kooli infojuht magistriõpe.Kutsekvalifikatsioon: Müüja-klienditeenindaja, tase 4; Õpetaja, tase 7.Viinud läbi  Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi perioodil 2010-2013

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee