KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Hotelliteenindaja algõppe kursus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 02.10- 14.12.2017 ( koolituspäevad esmaspäev ja neljapäev)
Ajakava:
1. E 02.10 Kell 16.30-18.45 Turismimajanduse alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
2. N 05.10 Kell 16.30-18.45 Turismimajanduse alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
3. E 09.10 Kell 16.30-18.45 Turismimajanduse alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
4. N 12.10 Kell 16.30-18.45 Turismimajanduse alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
5. E 16.10 Kell 16.30-18.45 Turismimajanduse alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
6. N 19.10 Kell 16.30- 19.45 Klienditeeninduse alused (4 ak. tundi) Kristel Sepp
7. E 23.10 Kell 16.30-18.00 Turismimajanduse alused (2 ak. tundi) Tiina Kiibus
8. N 26.10 Kell 16.30- 18.45 Arvutiõpetus (3 ak. tundi) Tiina Pruudel
9. E 30.10 Kell 16.30- 18.45 Arvutiõpetus (3 ak. tundi) Tiina Pruudel
10. N 02.11 Kell 16.30-18.45 Turismimajanduse alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
11. E 06.11 Kell 16.30-19.45 Vastuvõtutöö alused (4 ak. tundi) Tiina Kiibus
12. N 09.11 Kell 16.30- 18.45 Klienditeeninduse alused  (3 ak. tundi) Kristel Sepp
13. E 13.11 Kell 16.30- 19.45 Arvutiõpetus (4 ak. tundi) Tiina Pruudel
14. N 16.11 Kell 16.30-18.45 Vastuvõtutöö alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
15. E 20.11 Kell 16.30-19.45 Vastuvõtutöö alused (4 ak. tundi) Tiina Kiibus
16. N 23.11 Kell 16.30-18.45 Klienditeeninduse alused (3 ak. tundi) Kristel Sepp
17. E 27.11 Kell 16.30-19.45 Vastuvõtutöö alused (4 ak. tundi) Tiina Kiibus
18. N 30.11 Kell 16.30-18.45 Vastuvõtutöö alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
19. E 04.12 Kell 16.30-18.45 Vastuvõtutöö alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
20. N 07.12 Kell 16.30-18.45 Vastuvõtutöö alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
21. E 11.12 Kell 16.30-18.45 Vastuvõtutöö alused (3 ak. tundi) Tiina Kiibus
22. N 14.12 Kell 16.30-18.45 Vastuvõtutöö alused, kokkuvõtete tegemine, õpiväljundite kontrollimine (3 tundi) Tiina Kiibus
Toimumise koht:
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: majutusasutuses tööle asuda soovijad või majutusega juba tegelevad täiskasvanud
isikud, kes on
• erialase tasemehariduseta,
• keskhariduseta või,
• aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Grupi suurus: 10 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: eesti keele valdamine kõrgtasemel (emakeel), huvi valdkonna vastu.
Maht: 70 tundi

Õpiväljund:
Koolituse läbinu:
• vormistab majutustellimuse
• demonstreerib majutusettevõtte külastajate sisse- ja väljaregistreerimise protseduure
• koostab külastajale arve
• teostab lisamüüki
• kasutab teenindussituatsioonide lahendamiseks kliendikeskset teenindusprotsessi
• mõistab teenindaja rolli klientide teenindamisel ning suhtleb kliendikeskselt nii tava
kui probleemsetes situatsioonides
• oskab kasutada enamlevinud  tabeltöötluse ja tekstitöötluse programmide funktsioone.

Koolituse teemad:
Turismimajanduse alused 20 tundi
• Turismi alused, erialased põhimõisted
• Eesti kui turismisihtkoht
• Turismiettevõtlus
• Turismiinfo
• Turismistatistika
• Hotellimajanduse alused
• Majutusettevõtete ülesehitus, osakondade tegevusvaldkonnad ja ametikohad Majutusettevõtete liigid
• Majutusettevõtete põhi- ja lisateenused
• Külastajate reisimotiivid, ootused ja vajadused
• Tagasiside kogumine ja analüüs
Vastuvõtutöö alused 30 tundi
• Erialane terminoloogia
• Tubade tüübid
• Tubade seisude kirjeldus
• Tellimuse koostamine
• Tellimuse kinnitamine
• Tellimuse tühistamine
• Ülebroneerimine
• Vastuvõtu igapäevatöös kasutatavad süsteemid ja aruanded
• Suhtlemissituatsioonid teenindusprotsessis
• Teenuste müük
• Arve koostamine
• Erinevate maksevahendite kasutamine
Klienditeeninduse alused 10 tundi
• Teeninduspsühholoogia alused. Teenindamise filosoofia
• Teenindaja rollid
• Teenindaja isikuomadused, hoiakud ja kõnekeel kliendikesksel teenindamisel
• Käitumine probleemolukordades
Arvutiõpetus 10 tundi
• MS Word
• MS Excel

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud praktilise arvestustöö (probleemsituatsiooni lahendamise hotellikülastaja sisse- või väljaregistreerimisel).
3. osalemine õppetöös minimaalselt 80% ulatuses
Hindamismeetod:
Koolitatav registreerib külastaja hotelli sisse kasutades erialaseid teadmisi ja korrektset sõnavara ning seejärel  registreerib külastaja hotellist välja.
Hindamiskriteeriumid:
Probleemsituatsioon on lahendatud professionaalselt ja ladusalt.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

Läbiviijad:
Tiina Kiibus, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutusteeninduse eriala kutseõpetaja.
Kristel Sepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse klienditeeninduse eriala kutseõpetaja. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS, Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Tallinna Ülikool, Kutseõpetaja, tase 6.
Tiina Pruudel, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lepinguline arvutikoolituste läbiviija.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee