KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Haljasalade rajamine ja hooldamine 2017

Registreeri koolitusele!

Aeg: Koolitus toimub kahes osas: 30. september ja 5.-6. oktoober 2017
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu; praktiline õpe Pärnu linna haljasaladel.
Sihtrühm:
Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma hulka kuulumine
Maht: 30 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õpiväljundid:
Õppija:
1) valmistab ette istutusalad;
2) rajab ja viimistleb istutusalasid;
3) hooldab haljastust.

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 10 tundi
• Istutusalade mahamärkimine. Töökirjeldus.
• Mõõteriistad.
• Multšid.
• Materjalimahu arvestamine.
• Haljasalal kasvatatavad taimed ja nende kasvutingimused.
• Umbrohud ja nende tõrjeviisid.
• Keskkonnaohutus.
• Kasvupinnased ja nende ettevalmistamine.
• Tööohutusnõuded ja ergonoomilised töövõtted.
• Istutusalade hooldamine.
• Taimede hooldusvõtted (lõikamine, kastmine, multšimine, kobestamine, rohimine, toestamine, talveks ettevalmistamine)
• Väetamine ja selle mõju taimedele ning keskkonnale.
Praktiline õpe 20 tundi
• Mulla lõimise ja happesuse määramine käepäraste vahenditega
• Kasvupinnase käsitsi ettevalmistamine (arvestades töökirjeldust) olemasolevast pinnasest.
• Seemnete külvamine.
• Taimede istutamine, kastmine, toestamine.
• Multšimine.
• Taimejäätmete komposteerimine.
• Töövahendite ergonoomiline ja ohutu käsitsemine.
• Taimede väetamine vastavalt väetusskeemile.
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 80% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine.  Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus (millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht).
Hindamismeetodiks on praktiline töö, kus õppija teeb haljasala rajamise ja hooldustöid.

Läbiviijad:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja

Koolitusjuht: Marje Kask, PKHK kutseõpetaja/koolitusjuht; tel: 5665 5063; e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee