KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Vaarika- ja maasikakasvatus 2017

Registreeri koolitusele!

Aeg: Koolitus toimub kahes osas: 6. oktoober ja 12.-13. oktoober 2017.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu  ja EMÜ Polli Aiandusuuringute keskus Viljandimaal.
Sihtrühm: Erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 12 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma hulka kuulumine.

Õpiväljundid:
Õppija:
1) tunneb  ja liigitab vaarika- ja maasikaistikuid;
2) rakendab sobivaid vaarikate ja maasikate kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku tehnikat;
3) valib paljundusmaterjali  ja istutab vastavalt istikute omadustele;
4) hooldab vaarika- ja maasikataimi vastavalt hooldusnõuetele.

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 10 tundi
Vaarika- ja maasikaistanduse pinnas ja selle parendamine
Vaarikate ja maasikate liigid ja sordid.
Vaarikate ja maasikate külma- ja talvekindlus
Istutatavate taimede kasvukoha ette valmistamine
Vaarikate ja maasikate väetamine, multšimine, kastmine
Vaarikate toestamine,
Maasikate kaitsmine kahjustajate eest
Praktiline töö 14 tundi
Liikidest sõltuv kasvukoha valik ja ettevalmistus. Mahekasvatus. Taimede hooldamine istutuseelselt.
Paljundusmaterjali hankimine. Vaarika ja maasikaistikute paljundamise võimalused.
Istutamine ja istutusjärgne hooldus. Kastmine, väetamine ja taimekaitse.
Talveks ettevalmistamine. Toestamine. Märgistamine
Vaarika ja maasikataimede kaitsmine kahjustajate eest
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 80 % osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne, kus õpilane  kavandab vaarikate ja maasikate kasvuala koos taimede nimede, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.

Läbiviija:
Liina Arus – EMÜ, aianduse konsulent

Koolitusjuht: Marje Kask, PKHK kutseõpetaja/koolitusjuht; tel: 5665 5063; e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e-posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee