KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Püsikute kasvatamine 2017

Registreeri koolitusele!

Aeg: 25.-27 september 2017
Toimumise koht: 25.-26. september Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu, 27. september Nõrga talu Viljandimaa.
Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma hulka kuulumine.
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 12 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õpiväljundid:
Õppija:
1) tunneb  ja liigitab püsikuid ja nende sorte;
2) rakendab sobivaid püsikute kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku abivahendeid ja tööriistu;
3) valib paljundusmaterjali, külvab ja istutab vastavalt püsikute omadustele;
4) koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab toodangu vastavalt etteantud nõuetele.

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 14 tundi
• Püsikute mõiste ja rühmitamine. Püsikute eluiga
• Püsikute liigid ja sordid. Püsikute erigrupid.
• Püsikute külma- ja talvekindlus
• Risoom-, sibul-, mugul- ja mugulsibulpüsikud
• Sõnajalad, kõrrelised, veetaimed
• Püsikute valik haljastusväärtusest lähtuvalt ja müügipeenra kavandamine
Praktiline õpe 10 tundi
• Liikidest sõltuv kasvukoha valik ja ettevalmistus. Mahekasvatus. Taimede hooldamine müügiplatsil.
• Kollektsioon ja paljundusmaterjali hankimine. Püsikute paljundamise võimalused seemnetega, pistikutega. Seemnete varumine.
• Pikeerimine, harvendamine. Istutamine ja istutusjärgne hooldus. Kastmine, väetamine ja taimekaitse.
• Püsikute jagamine. Talveks ettevalmistamine. Toestamine. Märgistamine
• Püsikute müügiks kasvatamise põhimõtted: kalkuleerimine, töö ja materjalid, tasuvusarvutuse põhimõtted. Transport müügikohale, hooldamine müügiplatsil

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 80 % osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine.
Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne kus õpilane kavandab püsikute müügiala (müügipeenra) koos taimede nimede (minimaalselt 10 nimetust), müügiala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.

Läbiviijad:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja
Krista Kukk – Nõrga talu, koolitaja

Koolitusjuht: Marje Kask, PKHK kutseõpetaja/koolitusjuht; tel: 5665 5063; e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee