KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Treppide projekteerimine ja tootmine CAD/CAM tarkvaraga Staircon

Registreeri koolitusele!

Aeg: 02.04-17.04.2018
E 02.04.2018 kell 17:00 - 19:45
T 03.04.2018 kell 17:00 - 19:45
E 09.04.2018 kell 17:00 - 19:45
T 10.04.2018 kell 17:00 - 19:45
E 16.04.2018 kell 17:00 - 19:45
T 17.04.2018 kell 17:00 - 19:45
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
1) puuduva või aegunud kvalifikatsiooniga puidu- ja metallivaldkonnas töötavad ning täiendõpet vajavad inimesed;
2) muudes valdkondades töötavad isikud, kes soovivad värskendada või omandada teadmisi ning praktilisi oskusi treppide projekteerimises ja parameerilise projekteerimistarkvara Staircon edukaks kasutamiseks;
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade
olemasolul.
Grupi suurus: 10 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Õpingute alustamise eelduseks on õppija algtasemel arvutikasutusoskus, algtasemel teadmised joonistest ja jooniste lugemise oskus, algtasemel inglise keele oskus.
Maht: 20 tundi

Õpiväljund:
Koolituse läbinul on ülevaade erinevatest treppide konstruktsioonidest ning nende projekteerimise ja tootmise põhimõtetest. Nii teoreetilised kui praktilised teadmised annavad kursusest osavõtjale baasoskused treppe projekteerida ning toota, kasutades tööks spetsiaalset parameetrilist CAD/CAM tarkvara StairCon.

Koolituse teemad:
Teooria 12 tundi
Sissejuhatus treppide tootmisesse – 1 tund
Treppide kujud ja konstruktsioonid – 2 tundi
Korrusepiirete kujud ja konstruktsioonid – 1 tund
Tarkvara kasutajaliidese tutvustus – 4 tundi
Erinevate treppide konstrueerimine – 2 tundi
Erinevate korrusepiirete konstrueerimine – 2 tundi
Praktiline töö 8 tundi
Näidisülesannete lahendamine – 8 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. õpiväljundid on saavutatud
3. läveni tasemel sooritatud praktilised näidisülesanded
Hindamismeetod:
Etteantud andmete järgi trepi projekteerimine. 3D mudeli loomine. Tootmisjooniste genereerimine.
Hindamiskriteeriumid:
Õppija oskab lävendi tasemel treppe projekteerida, vahetada konstruktsioonilisi mudeleid ja materjale ning luua 3D faile (eksportida väliste vaatajate tarvis).
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Läbiviija: Alari Kulljus
Lõpetatud eriala: Puidu tehnoloogia, lisaerialaks puitehitiste ning mööbli restaureerimine.
Töökogemus: Sarkop AS- Eritööde tisler (4 a.); Estkonde Interior OÜ- Peakonstruktor (3 a.); CAD-Süsteemide OÜ - Tarkvarakonsultant/koolitaja (7 a.); CAD4Wood OÜ – Omanik, tarkvarakonsultant/koolitaja.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee