KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Hoidiste valmistamise tehnoloogia

Registreeri kursusele!

Aeg:  01.10-31.10.2018, E ja K, kell 16.30-19.45, 4 ak tundi korraga

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, B-korpus
Sihtrühm:
• erialase tasemehariduseta täiskasvanud,
• keskhariduseta täiskasvanud,
• aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
Kohalikud väiketalunikud ja ettevõtjad kes soovivad saada lisaoskusi hoidiste valmistamise ja markeerimise osas.

Kursusele ei saa registreerida tasemeõppes õppivad õppijad.
NB! Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.

Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks:  puuduvad

Maht: 46 tundi

Õpiväljundid:

Kohustusliku kompetentsid:
Kokk EKR tase 4 teeninduse kutsenõukogus otsus 8/10.04.2013
Omandatavad kompetentsid kutsestandardist; B.2.1, B.2.3,  B.2.4 , B.2.5, B.2.6
B.2.1 Töö planeerimine
B.2.3 Menüü koostamine
B.2.4 Kaupade käitlemine
B.2.5 Toitude valmistamine
B.2.6 Teenindamine
B.2.8 Toodete arendamine

Koolituse teemad:
Auditoorne osa 16 tundi:
Toidukaupade säilitamise tingimused. Nõuded koduköögile 4 t
Märgistamise ja pakendamise nõuded 8 t
Marja-, puu-, seente-ja köögiviljahoidiste valmistamisviisid 4 t

Praktiline osa 30 tundi:
Marja-, puu-, seente-ja köögiviljahoidiste valmistamine juhendi järgi (sh. toorainete eeltöötlemine, säilitusnõude ettevalmistamine, erinevate valmistamisviiside kasutamine) 30 tundi

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine. Õppija on analüüsinud enda tööd, andnud tagasiside teemale .
Valmistab hoidiseid
Käitleb, ning säilitab toiduaineid ning pooltooteid säästlikult ja lähtuvalt toiduhügieeni nõuetest
Märgistab pakendi vastavalt etteantud nõuetele

Läbiviijad:
Marina Madisson – PKHK koka eriala kutseõpetaja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tallinna kooperatiiv ja kaubandus tehnikum, toiduvalmistamise tehnoloog, Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika
Ingrid Ploom,  PKHK koka eriala kutseõpetaja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kehtna majandus- ja tehnoloogiakool, toitlustusteenindus, Kutsekoda, Kokk I kutsetunnistus
Kaie Pärn – PKHK kaubanduserialade kutseõpetaja; Pärnu Tarbijate Kooperatiivi kaupluskool II kat. müüja;
Tartu Ülikool ärijuhtimine
Tartu Ülikool – täiendkoolitusprogramm Kutsepedagoogika kursus (8AP).
Läbi viinud perioodil 2010-2013 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee