KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Menüüde ja kalkulatsioonide koostamine toitlustus- ja majutusettevõttes

Registreeri koolitusele!

Aeg: 19.03-17.04.2018, E ja T kell 16.00-19.15, 4 ak tundi

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Sihtrühm: Erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega tööealised, kes töötavad koka, abikoka, majandusalajuhataja või toitlustusjuhina ja puutuvad oma igapäevatöös kokku menüüde koostamise, toodete omahindade ja müügihindade kujundamisega.
Kursusele ei saa registreerida tasemeõppes õppivad õppijad.

Grupi suurus: 12 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks:  Töötab valdkonnas, põhiharidus ja riigikeele oskus.

Maht: 40 tundi (akad. tund), millest 10 tundi on auditoorne töö ning 30 tundi praktilist õpet.

Õpiväljundid:
1. rakendab menüü koostamise aluseid lähtuvalt kliendirühmast ja ettevõtte äriideest
2. kujundab oma- ja müügihinda, arvestades kaonormide ja kuludega töötlemisel
3. kujundab menüüsid ja koostab tehnoloogilisi kaarte arvutis

Koolituse teemad:
1. Auditoorne töö  – 10 tundi.
Sissejuhatus õpingutesse 1tund
Menüü koostamise alused ja menüüde liigid, erinevate menüüde koostamine 7 tundi
Hinnakujunduse põhimõtted 2 tundi
2. Praktiline töö  – 30 tundi
Töötlemiskadude olemus, kaonormide tabelite kasutamine, toiduainete kulude arvestamine 3 tundi
Omahindade arvutamine ja müügihinna kujundamine 3 tundi
Tehnoloogiliste kaartide ja hinna kalkulatsioonide koostamine arvutis 12 tundi
Kahekäigulise menüü koostamine ja kujundamine arvutis 4 tundi
Erinevate menüüde analüüsimine 6 tundi
Tagasiside õpingutele 2 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Vajalik vähemalt 70% ulatuses kursusel osalemine, õpiväljundite saavutamine ja kursuse lõpuülesande sooritamine.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.

Hindamismeetod:
Kursuse lõpus on valminud 2-käigulise einekorra menüü, mis on kujundatud arvutis, menüüle on koostatud kalkulatsiooni- ja tehnoloogiline kaart.

Hindamiskriteeriumid:
Mittearvestav hindamine ehk „arvestatud" või „mittearvestatud"

Läbiviija:
Ingrid Ploom - PKHK koka eriala kutseõpetaja
Kehtna majandus- ja tehnoloogiakool, toitlustusteenindus, Kutsekoda, Kokk I kutsetunnistus

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.

Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.

Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee