KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Ettevalmistus raamatupidaja 5.taseme kutseeksami juhtimisarvestuse mooduliks

Registreeri koolitusele!

Aeg: 16.04-03.05.2018, E ja K, kell 17.00-20.00, 4 ak tundi, üks kord neljapäeval.

Toimumise ajad:

E 16.04 kell 17.00-20.00
K 18.04 kell 17.00-20.00
E 23.04 kell 17.00-20.00
K 25.04 kell 17.00-20.00
K 02.05 kell 17.00-20.00
N 03.05 kell 17.00-20.00

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu,
Sihtrühm:
Aegunud kvalifikatsiooniga (omavad raamatupidaja-assistent tase I) isikud, kes soovivad osaleda Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami juhtimisarvestuse kutseeksamil.

Kursusele ei saa registreerida tasemeõppes õppivad õppijad.
NB! Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.

Nõuded õpingute alustamiseks:  Õppe alustamiseks peab olema sooritatud raamatupidaja-assistent tase I kutseeksam (aegunud kvalifikatsioon) ja omama vastavat kutsetunnistust. Riigikeele oskus.

Maht: 24 tundi

Õpiväljundid:
Koolituse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpiväljundid:
1. Teostab analüüsi, kasutades finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid;
2. Kasutab finantsarvestuse jaoks lubatud kuluarvestuse meetodeid, lähtudes majandusüksuse eripärast;
3. Osaleb finantseelarvete koostamisel ja/või koostab juhendamisel finantseelarveid lähtudes majandusüksuse eripärast.

Koolituse teemad:
Juhtimisarvestus:
• Kuluarvestussüsteemi määratlemine ja kulude liigitamine (2 auditoorset tundi + 2 praktilist tundi)
• Omahinna kalkuleerimine (2 praktilist tundi)
• Kulud-maht-kasum analüüs (8 praktilist tundi)
• Finantsaruannete analüüsi põhimeetodid (2 auditoorset tundi + 4 praktilist tundi)
• Finantseelarvete koostamise põhimõtted (2 auditoorset tundi + 2 praktilist tundi)

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Grupi suurus: 15 inimest

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Hindamiskriteeriumid:
kasutab õigesti valdkonnaga seotud erialast oskussõnavara ja terminoloogiat;
valib eelarve koostamiseks kasutatavad protseduurid, meetodid ja mudelid;
valib majandusüksuse jaoks sobiva kuluarvestussüsteemi ning määratleb ja liigitab kulud, kulukohad, kulukandjad;
kalkuleerib erinevate majandusüksuste toodete ja teenuste omahinda, rakendades kuluarvestuse meetodeid;
teostab kulu-maht-kasum analüüsi;
valib tulenevalt finantsaruannete analüüsi eesmärgist meetodid, info- ja võrdlusbaasi, valmistab ette analüüsi algandmed;
teostab finantsaruannete muutuste analüüsi ja arvutab finantssuhtarvud;

Hindamismeetod:
Test ja  situatsiooniülesanne. Testi sooritab õppija, kes vastab õigesti vähemalt 65%-le protsendile 100%-st.
Hindamine: mitteeristav hindamine  (arvestatud/mittearvestatud)
Lõpuülesande sooritamiseks peab osaleja olema läbinud õppekava 70% ulatuses.

Läbiviija:
Ille Kukk, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majandusarvestuse kutseõpetaja. Töökogemus raamatupidajana alates 2000 aastas ja koolitajana 2001 aastast. Lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli 1997.a. põllumajandusraamatupidamise ja –analüüsi eriala, täiendanud TÜ ärijuhtimise intensiivkursusel ja finantsjuhtimise erialal. Läbinud koolitaja ja kutsepedagoogika täiendkoolituse. Omab raamatupidaja, tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekavaga saate tutvuda siin!

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee