KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Lilleseade ja kompositsiooni kursus

Registreeri koolitusele!

Kellele:
Tööalane koolitus, mis on mõeldud lillepoes töötamisest huvitatutele. Koolitus sisaldab tehnilisi matejale ja osaliselt taimmaterjali.
Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija õpib tegema seadeid, tunneb erinevaid lilli, oskab teha kimpe, pärgasid.

Toimumiskoht:
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12
Maht: 100 tundi
Aeg: Planeerimisel veebruar-mai 2018

Koolituse läbinu:
• valmistab lillekimpe ja -seadeid erinevateks tähtpäevadeks ja -sündmusteks
• tunneb taimmaterjali
• teab kasutada tööks vajaminevaid tehnilisi töövahendeid
• tunneb enamlevinud toalilli
• hooldab enamlevinud toalilli
• pakib ja dekoreerib erinevaid potililli
• valmistab  erinevaid tavanditöid
• valmistab lihtsamaid pruudikimpe

Kursuse teemad:

Materjaliõpetus
Püsikud seades
Lõikelilled
Lilleseade abivahendid, -materjalid ja nende kasutamine
Ikebana- erinevus Euroopa lilleseadest
Värvusõpetus, kompositsioon
Lilleseade erinevad tehnikad ja praktilised tööd
Kimp. Spiraalkimbu valmistamine
Paralleelkimbu valmistamine
Pesakimp. Ketaskimp. Ümarkimp jt
Seaded
Formaallineaarsed kimbud ja seaded 
Transparentsed tööd
Paralleelsed tööd
Pärgade kaunistamine - leinaseaded
Taimeseaded ruumikujunduse elemendina
Pakkimine

Koolitus lõpeb lõputööga (praktiline töö), mille põhjal väljastatakse tunnistus.

Õpiväljundid:

Õppija nimetab lilleseade suunad ja kirjeldab erinevaid disaine
Õppija määratleb ja valib erinevaid taimmaterjale ja tehnilisi abivanendeid
Lähtuvalt praktilisest tööst ja kasutab neid eesmärgipäraselt
Õppija nimetab erialaga seonduvat taimmaterjali ja nende säilitamise tingimusi
Tunneb nõudeid seadetele ja valmistab lähtuvalt materjalist erineva asetusviisi ja disainiga lauaseadeid
Valmistab erineva asetusviisi ja disainiga kimpe
Tunneb matusetööde etiketti ja valmistab lähtuvalt kliendi soovist leinakimpe, pärgasid.
Nimetab erineva disainiga pruudikimpe ning valmistab lihtsamaid seadeid pulmadeks
Valmistab seadeid ja ruumikaunistuselemente jõuludeks arvestades ruumi suurust, värve ja trende
Kasutab värviõpetuse põhiprintsiipe lilleseadete tegemisel
Õppija lähtub taimmaterjali valikul kompositsiooni loomise põhiprintsiipidest

Koolitajad: Kristel Sepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja ja lillepoe müüjad.
Maksumus: 650 EUR, võimalus tasuda kolmes osas
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Info: Telefon 4451968; 53446945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee