KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Hotelliteenindaja algõppe kursus

Registreeri koolitusele!

Aeg: Planeerimisel september 2018 (2 korda nädalas õhtuti kell 16.30-19.45)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Majutusasutuses tööle asuda soovijad või majutusega juba tegelevad isikud.
Maht: 70 tundi

Eesmärk:
Anda õppijatele teadmised turismimajanduse ja majutusteeninduse olemusest ning teadmised sellest, kuidas vastuvõtu administraatorina külastajatele majutusettevõtte teenuseid tutvustada ja müüa.

Õpiväljund:
• Teostab majutustellimuse vormistamise ning majutusettevõtte külastaja sisse- ja väljaregistreerimise
• Koostab külastajale arve
• Demonstreerib teenuste pakkumist, lisamüügi tegemist
• Teenindussituatsioonide kliendikeskne lahendamine teenindusprotsessi käigus
• Nimetab teenindusliku mõttelaadi tunnuseid
• Mõistab teenindaja rolli klientide teenindamisel ning suhtleb kliendikeskselt nii tava-kui
probleemsetes situatsioonides
• Oskab kasutada enamlevinud  tabeltöötluse ja tekstitöötluse programmide funktsioone.

Õppekava koostamise alus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutusteeninduse eriala õppekava.

Koolituse teemad:
Turismimajanduse alused 10 tundi
• Turismi alused, erialased põhimõisted
• Eesti kui turismisihtkoht
• Turismiettevõtlus
• Turismiinfo
• Turismistatistika
• Hotellimajanduse alused
• Majutusettevõtete ülesehitus, osakondade tegevusvaldkonnad ja ametikohad Majutusettevõtete liigid
• Majutusettevõtete põhi- ja lisateenused
• Külastajate reisimotiivid, ootused ja vajadused
• Tagasiside kogumine ja analüüs
Vastuvõtutöö alused 40 tundi
• Erialane terminoloogia
• Tubade tüübid
• Tubade seisude kirjeldus
• Tellimuse koostamine
• Tellimuse kinnitamine
• Tellimuse tühistamine
• Ülebroneerimine
• Vastuvõtu igapäevatöös kasutatavad süsteemid ja aruanded
• Suhtlemissituatsioonid teenindusprotsessis
• Teenuste müük
• Arve koostamine
• Erinevate maksevahendite kasutamine
Klienditeeninduse alused 10 tundi
• Teeninduspsühholoogia alused. Teenindamise filosoofia
• Teenindaja rollid
• Teenindaja isikuomadused, hoiakud ja kõnekeel kliendikesksel teenindamisel
• Käitumine probleemolukordades
Arvutiõpetus 10 tundi
• MS Word
• MS Excel

Õppekava loetakse omandatuks, kui õppija on
1. on läbinud vähemalt 80% õppekavast
2. õpiväljundid on saavutatud
3. on sooritanud hotelliteenindusalase lõputesti lävendi tasemel

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava
osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 560€/ inimene (sisaldab koolitusmaterjale).
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lektorid:
Tiina Kiibus, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutusteeninduse eriala kutseõpetaja.
Kristel Sepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse klienditeeninduse eriala kutseõpetaja. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS, Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Tallinna Ülikool, Kutseõpetaja, tase 6.
Tiina Pruudel, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lepinguline arvutikoolituste läbiviija.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht, 4451968; 5014291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee