KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Kergete rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine

Registreeri koolitusele!

Aeg: 19.02-11.04.2018, E ja K, kell 17.00-20.00, 4 ak tundi korraga
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu,
Sihtrühm: Õppijad, kes soovivad oma õmblemisoskuse kõrvale saada juurde ka konstrueerimist ja modelleerimist.
Grupi suurus: 10 inimest
Maht: 60 tundi

Õpiväljundid:
• Teab figuuritüüpe, võtab kliendilt mõõdud ning oskab mõõtude põhjal konstrueerida seeliku, pluusi ja kleidi põhilõike
• Oskab moejoonise põhjal ja põhilõike alusel modelleerida seeliku, pluusi ja kleidi
• Õmbleb ühe toote põhjal 1:2 mõõdus näidismaketi

Koolituse teemad:
Auditoorne osa – 20 tundi
1. Konstrueerimise alused
2. Figuuritüübid, mõõtude võtmine, mõõtude tabelid, avaruslisad
3. Põhilõike konstrueerimine
4. Lõigete modelleerimine
Praktiline osa – 40 tundi
1. Seeliku, pluusi ja kleidi konstrueerimiseks vajalikud mõõdud ja avaruslisad
2. Seeliku, pluusi ja kleidi põhilõike konstrueerimine
3. Seeliku, pluusi ja kleidi modelleerimine vastavalt moejoonisele
4. Maketi valmistamine 1:2 mõõdus.

Kursuse hind: 310 euri, võimalus tasuda kahes osas
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lõpetamise tingimused:
Koolituse läbimise eelduseks on 80% osavõtt õppetööst ning aktiivne osalemine loengutes ja praktikumides.  Lõpetaja saab vormikohase Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga, kui ta:
• On saavutatud õpiväljundid
• On konstrueerinud ja modelleerinud moejoonise põhjal seeliku, pluusi ja kleidi ning õmbleb ühe toote põhjal 1:2 mõõdus näidismaketi
Hindamismeetodid:
Praktiline ülesanne (valmib praktilistest töödest õpimapp)
Seeliku, pluusi ja kleidi modelleerimine vastavalt moejoonisele ja näidismaketi valmistamine
Hindamiskriteeriumid:
• konstrueerib ja modelleerib moejoonis põhjal seeliku, pluusi ja kleidi
• õmbleb ühe toote põhjal 1:2 mõõdus näidismaketi
Õppija saab tagasisidet oma töödele nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud).

Läbiviija:
Heli Sakk-Hännikäinen - PKHK kutseõpetaja tase VI,  andragoog VI tase.
Tallinna Ülikool 2003 - kutsepedagoogika, Tallinna Kergetööstustehnikum 1986 – õmblustoodete konstruktor
Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 5344 6945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee