KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Inglise keele kursus teenindusvaldkonnas töötavatele inimestele

Registreeri koolitusele!

Aeg: 26.04-28.06.2018, kell 16.15-18.30 (korraga 3 ak. tundi). Koolituspäevad T ja N, mõnel korral ka K.
Ajakava: N 26.04, K 02.05, N 03.05, T 15.05, K 16.05, N 17.05, T 22.05, N 24.05, T 29.05, K 30.05, N 31.05, T 05.06, N 07.06, T 12.06, K 13.06, N 14.06, T 19.06, N 21.06, T 26.06 ja N 28.06.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: koolitus on mõeldud teenindusvaldkonnas töötavatele, sh kontori – ja bürootöötajad, kelle teadmised inglise keelest on kas puudulikud või aegunud ja kellel on soov oma inglise keele oskusi tööalases kontekstis täiustada.  Kursus on kombineeritud nii ärilisest kui ka igapäevasest inglise keelest.
Nõuded õpingute alustamiseks: inglise keele oskused vähemalt A2 tasemel.
Maht: 60 tundi

Õpiväljund:
• koolitatav mõistab lihtsat erialast teksti, koostab igapäevatööga seotud erialaseid tekste
• koolitatav vestleb lihtsates igapäevastes tööalastes situatsioonides
• koolitatav mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel teenindus- ja bürootööalast võõrkeelset terminoloogiat

Koolituse teemad:
1. Töötamine rahvusvahelistes organisatsioonides; oleviku ajad; tööga seotud sõnavara 4 tundi
2. Organisatsiooni kirjeldamine,  telefonivestlus, sõnumite edastamine 4 tundi
3. Võõraste kohtade ja ürituste külastamine; meelelahutus –teater, muusika, kino; oma eelistuste ja seisukohtade selgeks tegemine 4 tundi
4. Mineviku ajavormide kasutamine, vestluse arendamine, sõnade toonitamine vestluses, mineviku kogemuste kirjeldamine  2 tundi
5. Töökohtade vahetus, tööülesannete kirjeldamine; külaliste vastuvõtt asutuses 4 tundi
6. Tervisliku seisundi kirjeldamine; kontoritöös kasutatav sõnavara; 4 tundi
7. Omadussõnad ja nende võrdlemine, töökohtade kirjeldamine 4 tundi
8. Kaubanduse ja majanduse kirjeldamine – sellega seotud sõnavara omandamine; enda väidete esitamine; ametlik ja mitteametlik kirjavahetus 4 tundi
9. Uudiste edastamine; meedia; õigete eessõnade kasutus, perfekti ajad 4 tundi
10. Töökogemuse kirjeldamine; finantsmaailmas kasutatav sõnavara; arvamuste avaldamine 4 tundi
11.Keskkonnaga seotud sõnavara; keskkonna probleemid; tuleviku moodustamine; tulevikuplaanide arutlemine 2 tundi
12.Klienditeenindus; kliendi rahulolu; telefoni teel korralduste jagamine 4 tundi
13. Määrsõnade õige kasutamine; koguste kirjeldamine; kliendi kaebuste käsitlemine 4 tundi
14.Tänapäevase tehnoloogia kirjeldamine; abi palumine ja abi andmine 4 tundi
15.Modaalverbide õige kasutus ; klienditeeninduses enamlevinud sõnavara 2 tundi
17. E-kirjade kirjutamine. Etiketi- ning viisakuse nõuded 2 tundi
18. Suhtlussituatsioonid ettevõttes. Telefonivestlus.2 tundi
19. Töökultuur ja tööpäev 2 tundi

Kursuse hind:
 425 eur/ inimene.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud arvestusliku töö läbitud materjali peale
3. osalemine õppetöös minimaalselt 80% ulatuses

Grupi suurus: miinimum 7 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Läbiviija: Piret Laan, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tehnikaõppeosakonna inglise keele õpetaja.
Tallinna Pedagoogikaülikool kutseõpetaja õpetajakoolitus. On läbi viinud erialase inglise keele tunde nii teenindus- kui ka tehnika erialadele.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee