KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Pagari- ja kondiitri täiendusõpe

Registreeri kursusele!

Aeg: September 2018
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Aegunud pagari- ja kondiitrioskustega tööealine elanikkond, pagari- ja kondiitritoodete algtaseme koolituse läbinud õppijad, valdkonnas töötavad inimesed, kes vajad täiendkoolitust
Grupi suurus: 12 inimest

Maht: 70 tundi

Õpiväljundid:
Koolitusega taotletakse, et õppija planeerib oma tööd, töötab iseseisvalt, valmistab pagari- või kondiitritooteid toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes ja osaleb meeskonnatöös.
1) valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagari- ja kondiitritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast;
3) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;
4) väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpitut lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustuse valdkonna arengust.

Koolituse teemad:
1.Auditoorne 5 tundi
Sissejuhatus pagari ja kondiitritoodete tehnoloogiasse
Tööohutus ja seadmed
2. praktiline töö 65 tundi
• Lihtpagaritoodete valmistamine
• Batoonsaiad
• Kuklid
• Pärmitaignatest väikesaiade ja pirukate valmistamine
• Täidistega pirukad ja saiakesed
• Pärmileht- ja kihilisest pärmitaignast toodete valmistamine
• Täidistega pirukad ja saiakesed
• Croissant
• Viinisaiake
• Kringlite, struudlite,  stritslite valmistamine
• Erinevate täidiste valmistamine
• Toodete vormimine
• Pumati ja puistetega kaunistamine
• Rukkitaignast toodete valmistamine
• Kuklid
• Leivad
• Mure- ja liivataignast toodete valmistamine
• Lahtised pirukad
• Glasuuritud koogid
• Küpsised
• Erinevatest taignatest küpsised
• Küpsiste vormimine
• Keedu- ja beseetaignast toodete valmistamine
• Koogid
• Pooltoodete valmistamine
• Biskviittaignast toodete valmistamine
• Koogid (rull-, lõike-, minikoogid)
• Kreemid
• Siirupid
• Želeed, marjad ja puuviljad
• Kaunistamine
• Tortide valmistamine
• Erinevate tordipõhjade valmistamine
• Kreemid
• Siirupid
• Želeed, marjad ja puuviljad
• Kaunistamine
• Kaunistuste valmistamine šokolaadist, martsipanist ja suhkrumassist
• Šokolaadist, martsipanist ja suhkrumassist
Lõputöö, tagaside kursusele

Kursuse hind: 595 eurot (võimalus tasuda kolmes osas)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lõpetamise tingimused:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja selles kirjeldatud õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel ning kompetentsuse hindamist positiivsele tulemusele.
Kursus lõppeb praktilise tööga. Lõpuülesande sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 80% ulatuses ja sooritama praktilise ülesande. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamismeetod:
• Praktiline ülesanne - kursuslane valmistab iseseisvalt pagari- ja kondiitritoote.
Hindamiskriteerium: õppija valmistab etteantud tehnoloogilise kaardi alusel pagari- ja kondiitritoote. Valib pagari- ja kondiitritöö toorained lähtuvalt retseptist ja tehnoloogiast. Töötleb, vormib ja viimistleb küpsetuseelselt toodet lähtuvalt retseptist ja tehnoloogilisest juhendist. Küpsetab, jahutab ning viimistleb küpsetusjärgselt ja vajadusel pakendab. Töötab töö tervise teadlikult ja ohutult järgides toiduhügieeni nõudeid.
Õppija on sooritanud praktilise töö positiivsele tulemusele, kui tooted vastavad etteantud tehnoloogilisele kaardile.

Läbiviijad:
Terje Jürgens – PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi.
Terje Steinberg –PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi.
Helina Kruusmaa - PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; alustatud õpinguid Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika erialal; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi.

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee