KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Hobikeevitaja koolitus (käsikaarkeevitaja MMA)

Registreeri koolitusele!

Aeg: 25.09- 08.11.2018 (2 korda nädalas kell 16.30-20.30, korraga 5 ak. tundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Õppijad, kellel on vajadus osata keevitada lihtsamaid metallkonstruktsioone asendites (PA- põrandaasend ja PB- põrandanurkasend) käsikaarkeevitusega ehk kattega elektroodiga.
Maht: 65 tundi

Eesmärk: Anda teadmised ja oskused lihtsamatest käsikaarkeevitustöödest lähiümbruskonnas tegutsevatele väikemajapidamistele, kus on soetatud keevitusseade, kuid valdajal puuduvad selle käsitsemisoskused.

Õpiväljund:
1.Tunneb ohutusnõudeid õigeid töövõtteid käsikaarkeevitamisel ning käsikaarkeevitamise põhitõdesid.
2. Oskab detaile ette valmistada keevitamiseks.
3. Teab keevitusasendeid ISO 9647 järgi ning oskab lugeda kattega keevituselektroodide tähiseid ISO 2560 järgi.
4. Oskab seadistada käsikaarkeevitusseadet (keevitustrafo, keevitusinverter ja alaldi) lähtudes keevitatavast materjalist, keevitusasendist ja elektroodist.
5. Keevitab tavaterastest plaatide põkkõmblusi asendis PA ning nurkõmblusi asendites PB ja PD vähemalt tasemele D ISO 5817 järgi.
6. Analüüsib ja oskab parandada tekkinud keevitusvigu.

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 10 tundi
1. Käsikaarkeevitamine kui tuletöö, sellest lähtuvalt nõuded keevitajale ja keevitaja töökohale (2 tundi)
2. Algteadmised metallidest ja nende keevitatavusest (2 tundi)
3. Käsikaarkeevitamisel kasutatavate vooluallikate ehitus ja tööpõhimõte (2 tundi)
4. Kattega keevituselektroodide tähistamine ISO 2560 järgi ja valimine lähtuvalt keevitatavast materjalist (1 tundi)
5. Käsikaarkeevitamisel sagedamini tekkivad keevitusvead, tekkepõhjused ja vigade parandamine (2 tundi)
6. Pinged ja deformatsioonid keevitamisel (1 tundi)
Keevituspraktika 55 tundi
1. Keevitaja isikukaitsevahendid. Keevitaja töökoha ettevalmistamine. Keevitusmasina seadistamine ja detailide ettevalmistamine keevitamiseks (6 tundi)
2. Kaare süütamine, elektroodi asendid keevitamisel ja vallikute keevitamine (4 tundi)
3. Keevituselektroodide valik lähtuvalt keevitatava materjali paksusest ja mehaanilistest ning keemilistest omadustest. T-liite keevitamine asendis PB ühe ja mitme läbimiga kasutades erineva paksusega materjale ja läbimõõduga elektroode (20 tundi)
4. Põkk-liite keevitamiseks detailide ettevalmistamine. Põkk-liidete keevitamine asendis PA juure avamisega ja avamiseta (20 tundi)
5. Keevitatud koostude järeltöötlemine ja visuaalne kontroll vastavalt ISO 5817 järgi (5 tundi)

Maksumus: 455 eurot (sisaldab kõiki õppevahendeid, -materjale).
Grupp: 7 inimest
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitusjuht: Gerli Ollino, 4451968; 5014291,  e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee