KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Laojuhataja tase 5 ettevalmistuskursus kutseeksamiks

Registreeri koolitusele!

Aeg: 16.05-28.05.2018, E ja K, kell 16.30-20.30, 5 ak. tundi korraga.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Laotöötajad, kes soovivad ettevalmistus laojuhataja tase 5 kutseeksamiks. Kutseeksamile ei ole kohustus minna. Eksam toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 05.06.2018.

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat
Maht: 16 tundi

Õpiväljundid:

1. Määratleb ära logistilised funktsioonid ja seostab erinevad logistikaprotsessid tarneahelas.
2. Rakendab omandatud teadmisi ja oskusi  situatsioonülesannete lahendamisel.
3.Teab ladude klassifikatsiooni ja nende  funktsioone.
4.Tunneb kaupade mahalaadimise ja vastuvõtmise protsessi.
5.Teisaldab saadetised ja ladustab vastavalt hoiustamissüsteemile.

Koolituse teemad:
• Situatsioonülesanded laojuhatajale;
• Testid: laotöötoimingud, klienditeenindus;
• Laovarud, hoiusüsteemid, ABC analüüs.

Kursuse hind: 96 eurot
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lõpetamise tingimused:
Test  30-st  3 valikvastusega küsimusest, 1 matemaatiline ülesanne tellimuse täitmisest ja klienditeeninduse situatsioonülesande suuline esitlus. Testi sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 80% ulatuses. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamismeetod ja -kriteerium:
Test  30-st  3 valikvastusega küsimusest, 1 matemaatiline ülesanne tellimuse täitmisest ja klienditeeninduse situatsioonülesande suuline esitlus.

Läbiviija:
Aime Harjakas,  PKHK kaubanduseriala ja laotöö kutseõpetaja
Kvalifikatsioon:
Tallinna Riikliku- ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikum, tööstus- ja toidukaupade tundmine, 1965
Eesti Majandusjuhtide Instituut, materiaal-tehniline tagamine uutes majandustingimustes, 1989
Läbi viinud perioodil 2010-2014 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi ja tasulisi laotöötaja koolitusi
ÕKTR juht

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee