KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Arvutiga sõbraks (Word, Internet, E-post) - alustame nullist

Registreeri koolitusele!

Aeg: 25.04-28.05.2018 kell 15.15-16.45 (korraga 2 ak. tundi)
Koolituspäevad: K 25.04, E 30.04, K 02.05, E 07.05, K 09.05, E 14.05, K 16.05, E 21.05, K 23.05 ja E 28.05
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu A402
Sihtrühm: Koolitus on kõigile, kes soovivad omandada arvutialaseid algteadmisi. Õpe toimub väikeses ning aeglase tempoga grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.
Maht: 20 tundi
Eesmärk: Omandada arvutialaseid teadmisi ja oskusi tekstitöötlusprogrammis Microsoft Word ja Internetis.

Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus, riigikeele oskus.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. sooritanud praktilise lõputöö

Õpiväljundid:
Õppija omab failide ning kaustade haldamise põhiteadmisi.
Õppija oskab kasutada tekstitöötluse programmide põhifunktsioone.
Õppija omab teadmisi internetist ning oskab kasutada e-posti.
Hindamismeetod/ kriteerium:
Praktiline töö. Koostab näidislehe alusel dokumendi, mis hõlmab Word´i kasutamise oskust.

Koolituse teemad:
Moodul 1 - Arvuti kasutamine ja failihaldus 1 tundi
• Arvuti kasutamine, ülevaade operatsioonisüsteemidest (töö alustamine, lõpetamine). Töölaua korraldamise võimalused, ikoonide kasutamine.
• Failihaldus (erinevad andmekandjad, kausta loomine, failide ja kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine)
Moodul 2 – MS Word 14 tundi
• Tekstitöötlusprogrammi MS Word võimalused, töökeskkond
• Uue dokumendi loomine, parandamine, muutmine, salvestamine
• Teksti, objektide ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
• Teksti, lõigu, lehekülje kujundamine
• Tabelite loomine ja kujundamine
• Objektide lisamine dokumenti
• Dokumendi ettevalmistus väljatrükiks ning printimine
Moodul 3 - Internet 4 tundi
• Interneti olemus, erinevate veebilehtede sirvimine
• Interneti otsingusüsteemid. Enamlevinud otsingusüsteemide kasutamine soovitud info leidmiseks
• Erinevad portaalid (uudisteportaalid, tööportaalid, infoportaalid)
• Turvalisus e-teenuste kasutamisel (ID-kaart ja selle kasutamise võimalused, digiallkiri)
• Avalikud e-teenused. Riigiportaal eesti.ee ja selle kasutamine
Moodul 4 - E-posti kasutamine 1 tundi
• Veebipõhise postkasti loomine
• e-kirja koostamine ja saatmine
• e-kirja vastuvõtmine ning lugemine, vastamine
• e-kirjale dokumentide lisamine
• e-kirjade haldamine, kaustade loomine

Koolitaja: Tiina Pruudel, arvutiõpetaja
Grupi suurus: 6-8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 200 EUR/ in.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee