KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Arvutiga sõbraks (Excel)- alustame nullist

Registreeri koolitusele!

Aeg: 30.05-13.06.2018 kell 14.00-16.15 (korraga 3 ak. tundi v.a. viimasel korral 20.06 2 ak. tundi)
Koolituse ajakava: K 30.05, E 04.06, K 06.06, E 11.06 K 13.06, E 18.06 ja K 20.06.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu A402
Sihtrühm: Koolitus on kõigile, kes soovivad omandada algteadmisi tabeltöötlusest. Õpe toimub väikeses ning aeglase tempoga grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.
Maht: 20 tundi
Eesmärk: Omandada arvutialaseid teadmisi ja oskusi tabeltöötlusprogrammis Microsoft Excel.

Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus, riigikeele oskus.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. sooritanud praktilise lõputöö

Õpiväljundid:
Õppija omab failide ning kaustade haldamise põhiteadmisi.
Õppija oskab kasutada tabeltöötluse programmide funktsioone.
Hindamismeetod/ hindamiskriteerium:
Praktiline töö, hindeline arvestus. Koostab näidislehe alusel dokumendi, mis hõlmab Excel´i kasutamise oskust.

Koolituse teemad:
Moodul 1 - Arvuti kasutamine ja failihaldus 2 tundi
• Arvuti kasutamine
• Ülevaade operatsioonisüsteemidest (töö alustamine, lõpetamine). Töölaua korraldamise võimalused, ikoonide kasutamine.
• Failihaldus (erinevad andmekandjad, kausta loomine, failide ja kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine. Operatsioonisüsteemis olevate otsinguvahendite kasutamine)
Moodul 2 – MS Excel 18 tundi
• Ülevaade programmi MS Excel võimalustest, töökeskkonna kohandamine
• Tabeli loomine ja kujundamine (andmete sisestamine, märgistamine, parandamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine, otsimine, asendamine, ridade ja veergude lisamine, laiuste ja kõrguste muutmine)
• Valemite kasutamine (põhilised aritmeetilised tehted)
• Funktsioonide kasutamine (SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT, TODAY jt)
• Erinevate diagrammide koostamine
• Dokumendi printimine
• Andmete sorteerimine, filtreerimine, vahekokkuvõtete tegemine

Koolitaja: Tiina Pruudel, arvutiõpetaja
Grupi suurus: 6-8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 200 EUR/ in.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee