KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

FIE raamatupidamine

Registreeri kursusele!

Kellele: Inimesed, kes on FIE-d ja soovivad FIE raamatupidamisest rohkem teada.

Aeg: planeerimisel september 2018, kaks päeva, kell 16.45-20.30, 5 ak tundi korraga
Maht: 10 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn.12

Eesmärk: Õppija omab algteadmisi FIE raamatupidamise arvestusest raamatupidamisseaduse, RT juhendite ja Eesti hea tava järgi.

Kursuse teemad:

FIE kui ettevõtlusvorm – eelised ja puudused;
FIE tegevust puudutav seadusandlus;
Kassapõhine ja tekkepõhine arvestus; Raamatupidamisdokumentide koostamine;
Ettevõtluse tulude ja kulude arvestus, isikliku ja ettevõtluses kasutatava vara eristamine;
FIE maksustamise põhimõtted;
Tuludeklaratsiooni (E-vormi) koostamine;
FIE maksumuudatused 2018. aastal.


Õpiväljundid:
tunneb FIE kui ettevõtlusvormi eeliseid ja puudusi;
tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust;
teab kassapõhise ja tekkepõhise arvestuse erinevusi;
koostab FIE raamatupidamisdokumente;
määratleb FIE ettevõtluse tulud ja kulud ning eristada isiklikku ja
ettevõtluses kasutatavat vara;
teab FIE maksustamise põhimõtteid;
oskab koostada FIE tuludeklaratsiooni;
on kursis FIE maksumuudatustega 2018. aastal.

Koolitaja: Ave Laanmets, OÜ Paata Tarvara, Lääne-Viru rakenduskõrgkool, majandusarvestuse eriala
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 75 EUR
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Info: Telefon 44 51968, 53 446945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee