KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Teeninduserialade vene keele koolitus eesti keele baasil

Registreeri koolitusele!

Sihtrühm: Isikud, kelle emakeel ei ole vene keel ja kelle tööle saamist/töötamist takistab ebapiisav erialase vene keele oskus. Koolitusel osalejad soovivad tööle saada/ töötada teenindusvaldkonnas.
Eesmärk:
Koolitatavad, kelle emakeel ei ole vene keel omandavad koolituse käigus lisaks üldkeelele ka oma ametikohal toimetulekuks vajaliku erialase sõnavara. Sõltuvalt keeleoskuse tasemest ja ametikohale esitatud nõuetest, suudab koolituse läbinu vastata küsimustele oma ameti ja töökoha kohta, esitada ise samalaadseid küsimusi, vastata tööülesannetega seotud küsimustele, tutvustada oma toodet ja teenust, lahendada klientide probleeme, tagada oma teeninduskohas turvalisus ja reageerida vastavalt nõuetele sõltuvalt situatsioonist.

Koolituse kestus: Ühe koolituse maht tundides on 60 õppetundi, millest üldkeele osa ei ületa 20 õppetundi
Aeg: Planeerimisel sügis 2018 (2 korda nädalas kell 16.00- 18.15, 3 ak. tundi korraga).

Koolituse teemad:
Üldoskused ja –teadmised 20 tundi
Tervitamine, tutvumine. Viisakusväljendid
Vabandamine; palve; kaebus
Keeldumine ja nõustumine
Kompliment ja  vastamine komplimendile
Etteheide
Põhioskused ja –teadmised 40 tundi
Kliendi pretensioonile vastamine
Kliendi probleemide lahendamine
Nõuanne ja soovitus
Telefon ja teised sidevahendid
Informatsioon kaupadest ja pakutavatest teenustest
Toidukaupade sortiment
Tööstuskaupade sortiment
Ostjatega suhtlemine
Toote esitlemine
Ettevõtte (firma) presentatsioon
Käitumine hotellis
Käitumine restoranis ja baaris. Menüüd. Toidud. Tellimine

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Õppejõud: Rita Pillisner PKHK õpetajad
Maksumus: 300 eurot/ inimene (sisaldab koolitusmaterjale)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitusjuht: Gerli Ollino, 4451968; 5014291
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee