KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Rõdul, terrassil ja konteineris taimede kasvatus ning kujundus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 12.05, 26.05 ja 02.06.2018. Koolitus toimub laupäeval kell 09.00-13.45, 6 ak tundi korraga

Koolitusel tehakse praktiliselt läbi taimede istutamine ja kujundus.

Toimumise koht:
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Huvilised, kes soovivad istutada, kujundada, kasvatada rõdul, terrassil või konteinerites taimi ja lilli.
Maht: 18 tundi

Eesmärk: Anda teadmisi rõdu- ja terassitaimede kompositsioonist, kujundamise materjalidest ja nende kasutamisest. Näpunäiteid jagatakse taimesortide valimisest vastavalt kasvukohatingimustele jne. Kursuse tulemusena saavad osalejad ideid ja oskusi rõdu- ja terassitaimede kujundamiseks ja hooldamiseks.

Koolituse teemad:
- konteinerid, kasutatavad mullad ja lisamaterjalid
- konteinertaimede väetamine ja kastmine
- kasvatatavad taimed ja nende kasvunõuded
- kasvatatavad maitsetaimed
- konteineri või rõdu kujundus lähtuvalt vajadusest
- taimede kahjustajad ja nende tõrje
- terrassikujundus taimedega.

Õpiväljundid:
1) oskab hinnata olemasolevaid tingimusi oma rõdul või terrassil ning määrata looduslike eeldusi uue haljastuse rajamiseks.
2) teab rõdu- ja terrassi kujundamisel lähtuda peamistest aiakujundus põhitõdedest kasutades erinevaid aiakujunduse komponente.
3) teab  erinevate istutusalade  ette valmistamiseks vajaminevaid töid koos materjalide kasutamisega
4)  tunneb erinevat taimmaterjali ja oskab neid kasutada ning hooldada
5)  tunneb erinevaid rõdu- ja terassitaimede kujundus elemente ning nende kasutamist aias.

Grupi suurus: miinimum 7 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Kursuse hind: 175 eurot, võimalus tasuda kahes osas. Kursuse materjal on hinnas.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Läbiviijad: Erna Gross, PKHK kutseõpetaja, Eesti Põllumajanduse Akadeemia,1984. eriala agronoom; Tartu Ülikool, 1994 filosoofia teaduskond pedagoogika eriala, Tallinna Pedagoogikaülikool, 2003 pedagoogikamagister; andragoogi kutsekvalifikatsioon IV perioodiks 2008- 2013
Triin Sohlu, OÜ Flower Garden, juhataja

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht, 4451968; 44 51 968, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee