KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Avatud õpe:Moodul - Logistika alused

Avatud õpe on tasmeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva(d) mooduli(d). Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.
Õppijal on võimalus valida erineva mahuga mooduleid või komplekteerida mitmest moodulist endale sobiv õppeplaan.
Moodulõpe on tasuline. 

Sihtgrupp: Õppijad, kes soovivad täiendada või juurde õppida logistika vallas.
Maht: 78 tundi, millest 60 tundi on auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd.
Aeg: 04.09-22.12.2017, E,T,K, E kell 10.20-13.55, T 12.25-13.55 ja K 10.20-13.55, ajad võivad muutuda
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12 Pärnu 

Eesmärk:
Õpetamisega taotletakse, et õppija teab ja tunneb logistikas kasutatavaid põhimõisteid, logistilist süsteemi ja selle eesmärke, tarnestrateegiaid ja kaubavarude käsitlemise põhimõtteid, hanke- ja jaotuslogistika olemust.

Õppesisu:
1. LOGISTIKA KUI SÜSTEEM Logistika arenguetapid. Logistilised süsteemid ja eesmärgid. Erinevad infosüsteemid ja  telemaatika
2. TARNEAHEL. Tarneahel ja  tarneketi korraldus. Tarnestrateegiad ja kaubavarude käsitlemise  põhimõtted
3. HANKE JA JAOTUSLOGISTIKA. Hankelogistika,erinevad hankijad ja kanalid, mõjutegurid, erinevus tootmises ja kaubanduses . Jaotuslogistika, transiit, jaotuskeskused ja konsolideerimine, transport logistikas. Kliendid, kogused, sortiment, aeg, sihtotstarve, geograafiline asend.

Õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
• logistikas kasutatavaid põhimõisteid,
• logistika arengut,
• logistilist süsteemi ja selle eesmärke,
• tarnestrateegiaid ja kaubavarude käsitlemise põhimõtteid,
• hanke- ja jaotuslogistika olemust.

Maksumus: 216,99€
Koolitaja:
Aime Harjakas, PKHK laotöö eriala kutseõpetaja
Info: tel 53446945, 44 51968, meil: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee